تیراندازی به معاون نخست وزیر اسبق فلسطین در نابلس

تیراندازی به معاون نخست وزیر اسبق فلسطین در نابلس
منابع فلسطینی از تیراندازی به سمت ناصرالدین الشاعر معاون نخست وزیر اسبق فلسطین و از چهره های عملی سرشناس فلسطین خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com