مذاکرات کمیته امداد و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مستمری مددجویان

مذاکرات کمیته امداد و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مستمری مددجویان
رئیس کمیته امداد گفت: مذاکرات کمیته امداد و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مستمری مددجویان درحال انجام است.
منبع خبر : iribnews.ir