رونمایی از کشتی غول‌پیکر وپیشرفته چینی

رونمایی از کشتی غول‌پیکر وپیشرفته چینی
کشتی جدید New Aden چین با کمک چهار بادبان پیشرفته می‌تواند در هر سفر از نشر ۲۹۰۰ تن آلودگی کربن دی‌اکسید جلوگیری کند.
منبع خبر : iribnews.ir