سرمایه گذاران، عربستان و امارات را ترک کنند

سرمایه گذاران، عربستان و امارات را ترک کنند
سخنگوی نیروهای مسلح یمن به سرمایه گذاران درباره ادامه کار در عربستان سعودی و امارات به عنوان کشورهای متجاوز هشدار داد.
منبع خبر : mehrnews.com