جزئيات ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی تأمین مالی کشاورزی قراردادی

جزئيات ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی تأمین مالی کشاورزی قراردادی
شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» با هدف بهبود روش‌های تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تأمین در بخش کشاورزی ابلاغ شده است.
منبع خبر : iribnews.ir