انفجار در بزرگترین و قدیمی‌ترین مسجد کابل

انفجار در بزرگترین و قدیمی‌ترین مسجد کابل
این انفجار تاکنون دستکم بیست و چهار زخمی داشت که حال برخی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.
منبع خبر : iribnews.ir