موافقت با اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای دام و طیور

موافقت با اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای دام و طیور
هیئت وزیران به منظور تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی دام و طیور کشور با اختصاص مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد به واحد‌های مذکور موافقت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir