تولید صنعتی پیش‌آغشته کربن اپوکسی به همت پژوهشگران ایرانی

تولید صنعتی پیش‌آغشته کربن اپوکسی به همت پژوهشگران ایرانی
پژوهشگران گروه کامپوزیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، پیش‌آغشته‌های کربن اپوکسی و شیشه اپوکسی در مقیاس صنعتی برای ساخت قطعات کامپوزیتی حساس را تولبد کردند .
منبع خبر : iribnews.ir