امیدی جدید برای شکست ایدز؛ نسخه‌های ارزان یک داروی پیشگیری کننده در برابر ویروس

امیدی جدید برای شکست ایدز؛ نسخه‌های ارزان یک داروی پیشگیری کننده در برابر ویروس
یک شرکت انگلیسی قصد دارد نسخه‌هایی ارزان از یک داروی پیشگیری کننده از ویروس ایدز را عرضه کند.
منبع خبر : yjc.news