اوقات شرعی بیست و دوم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و دوم شهریور ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و دوم شهریور ماه، شانزدهم صفر، سیزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir