قدیمی‌ترین کپی مونالیزا در ایران کجاست?

قدیمی‌ترین کپی مونالیزا در ایران کجاست?
قدیمی‌ترین کپی از تابلوی مشهور مونالیزا در ایران بیشتر از ۸ دهه قدمت دارد و خلق آن یک دهه طول کشیده است.
منبع خبر : yjc.news