اوقات شرعی اول مهرماه در سمنان

اوقات شرعی اول مهرماه در سمنان
امروز پنجشنبه، اول مهرماه، شانزدهم صفر و بیست و سوم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir