اوقات شرعی اول مهر ماه در سمنان

اوقات شرعی اول مهر ماه در سمنان
امروز جمعه، اول مهر ماه، بیست و ششم صفر، بیست و سوم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir