کشتی پهلوانی در راه رقابت‌های جهانی

کشتی پهلوانی در راه رقابت‌های جهانی
کشتی گیران پهلوانی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی ترکیه می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir