حمله سایبری به منابع آبی کشور خبری جعلی است

حمله سایبری به منابع آبی کشور خبری جعلی است
مرکز ملی فضای مجازی درخصوص حمله سایبری به منابع آب کشور و سامانه‌های مدیریتی آن اطلاعیه داد.
منبع خبر : mehrnews.com