زوار خارجی اربعین از مرز بازرگان تردد می کنند

زوار خارجی اربعین از مرز بازرگان تردد می کنند
ارومیه - مدیر پایانه مرزی بازرگان گفت: از فردا پنجشنبه ورود زوار خارجی از پایانه مرزی بازرگان آغاز می شود.
منبع خبر : mehrnews.com