جلسه ستاد مدیریت بحران تهران تشکیل شد

جلسه ستاد مدیریت بحران تهران تشکیل شد
از دقایقی پیش جلسه ستاد مدیریت بحران تهران برای پیشگیری از وقوع سیل تشکیل شد.
منبع خبر : mehrnews.com