پرسش و پاسخ‌هایی درباره مالیات برعائدی سرمایه

پرسش و پاسخ‌هایی درباره مالیات برعائدی سرمایه
در برنامه میز اقتصاد خبر ساعت ۱۴ شبکه یک سیما " طرح مالیات بر عایدی سرمایه " مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir