جشن امضای کتاب جدید رجبی دوانی برگزار می‌شود

جشن امضای کتاب جدید رجبی دوانی برگزار می‌شود
مراسم جشن امضای کتاب تازه محمدحسین رجبی دوانی باعنوان «کامیابی‌ها وناکامی‌ها» همراه با امضای کتاب «کوفه ونقش آن درقرون نخستین اسلامی» روز شنبه ۱۱ تیر در دانشگاه امام حسین (ع) برگزار می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir