جام جهانی اسکی چمن، ​ جعفری نقره مارپیچ کوچک را هم گرفت

جام جهانی اسکی چمن، ​ جعفری نقره مارپیچ کوچک را هم گرفت
جام جهانی اسکی چمن با کسب نشان نقره نماینده کشورمان در مارپیچ کوچک ادامه یافت.
منبع خبر : iribnews.ir